Väkivaltatyön asiantuntijat

Keitä olemme

me olemme hyvinpitely

Katja Kytölä

katja kytölä

Olen työskennellyt vuosia lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden ja käyttäneiden eri ikäisten ja sukupuolisten asiakkaiden kanssa. Olen työskennellyt myös erityislastentarhanopettajana, joten perheiden monenlaiset ongelmat ja kasvatukseen liittyvät haasteet ovat minulle tuttuja. Olen ohjannut perheväkivaltaa kohdanneiden lasten ryhmiä ja tavannut lukuisia lapsia, jotka ovat eläneet väkivallan keskellä omassa perheessään. Lapsuudessa kohdattu lähisuhdeväkivalta vaurioittaa aina lasta. Lähisuhdeväkivallasta kertova tietokirjani Pahoinpitelystä hyvinpitelyyn (Basam Books) julkaistiin vuoden 2021 alussa.

Osaan kohdata akuutissa kriisissä olevan ihmisen lämmöllä ja vakauttaen. Mielestäni tärkeintä väkivaltatyössä on auttaa ihmistä tunnistamaan sen, mistä hänen elämässään on kysymys. Lähisuhdeväkivalta on niin monimuotoinen ongelma, joka yleensä on salattu, normalisoitunut ja paheneva, että sitä voi olla vaikeaa tunnistaa. Suhteesta, jossa kokee väkivaltaa rakkaansa taholta, on hyvin vaikeaa irtaantua. Siksi työssäni on upeaa nähdä asiakkaita, jotka ovat löytäneet takaisin oman itsensä ja oman elämänsä sekä kukoistavat uhrin ja selviytyjän roolinsa jälkeen.

Sosionomin koulutukseni lisäksi olen ratkaisukeskeinen terapeutti (University of the West of England). Terapeuttina olen helposti lähestyttävä ja kuunteleva. Annan asiakkaalle tilaa edetä omassa tahdissaan, tuen oppimaan uutta ja tekemään itse oivalluksia. Ratkaisukeskeinen terapia suuntautuu toivotunlaiseen tulevaisuuteen pyrkien hyödyntämään asiakkaan voimavaroja, resursseja, taitoja, tietoja ja verkostoja. Ratkaisukeskeisessä terapiassa työskennellään yhdessä kohti asiakkaan itse asettamaa tavoitetta. Vaikeassa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden kohdalla tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan keinoja selviytyä ja luoda toiveikkuutta.

Koulutus: Sosionomi, Ratkaisukeskeinen terapeutti

Varaa aika Katjalle

Tiina Vuorikoski

tiina vuorikoski

Lähisuhdeväkivallan asiantuntijaksi olen kasvanut vuosien mittaan tehden psykososiaalista ja terapeuttista yksilö- ja paritukityötä sekä lyhyt- että pitkäkestoisesti. Alan koulutukset, työskentely turvakodissa sekä kunnan tarjoamassa lähisuhdeväkivaltatyön yksikössä ovat syventäneet ymmärrystäni tämän hyvin herkän aiheen ympärillä. Olen myös työskennellyt kriisityöntekijänä tarjoten terapeuttista keskusteluapua niin pareille kuin yksilöille. Kriisityössä kohtasin ihmisiä hyvin erilaisten mieltä horjuttavien asioiden äärellä, yksi niistä oli lähisuhdeväkivalta.

Työurani ensimmäisen jakson työskentelin finanssialalla, jossa toimin mm. kouluttajana ja esimiestehtävissä. Esimiehenä minulle oli tärkeää tiimini hyvinvointi. Kiinnostukseni ihmisten syvimpiin, usein häpeällisiin tunteisiin, ajoi minut vaihtamaan alaa ja matkalle kohti psykoterapiaopintoja. Olen suorittanut psykoterapian alkuopinnot.

Minulle on tärkeää olla työssäni läsnä oleva ja vuorovaikutteinen kuuntelija, kunnioittaen asiakkaan toiveita. Syvin pyrkimykseni on auttaa asiakasta avaamaan sekä ymmärtämään kokemansa, katse suunnattuna tulevaan kohti hänen tavoitteitaan. Lähisuhdeväkivalta on yksilöllinen kokemus, joka vaikuttaa usein hyvin laajasti niin tekijän kuin kokijankin arkeen, perheeseen, energiaan, hyvinvointiin ja näkemykseen itsestä. Asiakkaani ovat kokeneet, että olen pystynyt kasvattamaan heitä ihmisinä sekä löytämään ymmärrystä ja valoa elämään.

Koulutus: Tradenomi (johtaminen), Sosionomi (päihde- ja mielenterveys)

Varaa aika Tiinalle

Ellimari Kortman

ellimari kortman

Viimeistelen parhaillaan Master’s -tutkintoa Laureassa (Global Health & Crisis Management). Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen, kansainvälisyys ja kriisityö ovatkin minun juttuni. Olen työskennellyt vuosia perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn parissa niin kokijoiden kuin tekijöidenkin kanssa. Minulla on kokemusta akuutin kriisityön, pidempikestoisen psykososiaalisen keskustelutuen sekä turva-asumisen palveluiden kehittämisestä ja toteuttamisesta. Olen myös ohjannut useita vertaistukiryhmiä lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille sekä järjestänyt tapahtumia ja koulutuksia teemaan liittyen. Lisäksi olen työskennellyt lasten ja nuorten, myös erityistä tukea tarvitsevien, kanssa erilaisissa ympäristöissä, mm. päivähoidossa, kouluissa ja sijaishuollossa.

Haluaisin, että kaikki ymmärtäisivät, miten yleistä vaiettu lähisuhdeväkivalta oikeasti on ja miten valtavat vaikutukset sillä on yksilöiden ja ylisukupolvisuuden kautta yhteiskuntaan. Moni tuntuu ajattelevan, että väkivaltatyö on vain traagisia tarinoita, mutta olen vahvasti eri mieltä, koska asiakkaat ovat aina enemmän kuin väkivaltakokemuksensa. Työntekijänä haluan olla aidosti läsnä, asettua asiakkaani ainutlaatuisen tarinan äärelle, tarjota juuri hänen yksilöllisiä tarpeitaan palvelevaa tietoa sekä turvallisen ilmapiirin, jossa hän voi pohtia oman elämänsä tärkeimpiä kysymyksiä ja löytää jälleen omaa ääntään tai kenties täysin uuden suunnan.

Lähisuhdeväkivallan ilmiössä on löydettävissä toistuvuutta ja oma logiikkansa, josta tietoiseksi tuleminen voi tuoda asiakkaalle lohdullista selkeyttä, mutta yksikään tarina ei ole koskaan täysin samanlainen ja siksi työskentelen asiakkaan kanssa dialogissa enkä luentoa pitäen. Asiakkailtani olen saanut kiitosta erityisesti empaattisuudesta ja tarkkanäköisestä, tarpeenmukaisesta haastamisesta.

Koulutus: Sosionomi

Varaa aika EllillePalaa etusivulle